Družinsko pravo

Družinsko pravo ureja temeljna načela in pravila glede osebnih stanj posameznika od njegovega rojstva do smrti. Urejanje družinskih razmerij, od položaja otrok, njihovega preživljanja, stikov s starši, kot tudi osebnostna in premoženjska razmerja med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, je lahko izredno stresno. Zato vam nudimo strokovno pravno pomoč in zastopanje, tako pri sporazumnem kot sodnem urejanju vaših razmerij, kot so razveze, dodelitve otrok, določitve preživnin, delitve premoženja in ureditev drugih vprašanj družinskega prava.

PODROČJA

  • vlaganje razveznih tožb
  • delitev premoženja med zakonci in izvenzakonskimi partnerji
  • urejanje določitve višine preživnine
  • dodelitev otrok

Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

KLIKNI TUKAJ
Odvetniška družba FERFOLJA, LJUBIČ O.P., D.O.O. LogoONAS

Odvetništva ne jemljemo zgolj kot običajen poklic, za katerega je dovolj biti strokoven, natančen in ažuren. Odvetništvo je za nas poslanstvo, za opravljanje katerega osnovnim kompetencam dodajamo še dobro mero osebnega poguma, neodvisnosti in častnosti ter tako skušamo prispevati svoj delež k bolj pravni in pravičnejši družbi.

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, zaupanju, spoštovanju in potrpežljivosti, kar zagotavlja uspešno sodelovanje.

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, zaupanju, spoštovanju in potrpežljivosti, kar zagotavlja uspešno sodelovanje.