Gospodarsko in civilno pravo

Na področju gospodarskega prava svetujemo gospodarskim družbam, gospodarskim združenjem, zadrugam, zavodom in posameznikom. Naše storitve obsegajo svetovanje pri ustanavljanju gospodarskih subjektov, pripravi vseh vrst pogodb in pri urejanju upniško – dolžniških razmerij.

Na področju civilnega prava nudimo pravno svetovanje v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin, pri urejanju lastništva nepremičnin, dednih postopkih ter uveljavljanju vseh vrst odškodninskih zahtevkov do zavarovalnic, gospodarskih družb in posameznikov.

PODROČJA:

• sestava vseh vrst civilnih in gospodarskih pogodb
• ustanavljanje gospodarskih družb
• urejanje spremembe v sodnem registru
• priprava spremembe družbenih pogodb
• zastopanje in svetovanje strankam v stečajnih postopkih
• sestava odškodninskih zahtevkov in zastopanje pred zavarovalnicami
• sestava odškodninskih tožb
• zastopanje pred sodišči v odškodninskih sporih
• priprava kupoprodajnih pogodb za nepremičnine
• priprava najemnih pogodb
• zastopanje v posestnih sporih
• pravno svetovanje in zastopanje pri delitvi nepremičnin
• sestava pogodb o ustanovitvi hipoteke
• vpisi v zemljiško knjigo
• sestava oporok in dednih pogodb
• zastopanje v zapuščinskih postopkih
• pravde v zvezi z zapuščino
• sodne izterjave dolgov
• sodne izterjave preživnine
• zastopanje dolžnikov
• zastopanje upnikov
• ugovori v izvršilnem postopku
• urejanje meja
• razdružitev solastnine
• drugi nepravdni postopki

Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

KLIKNI TUKAJ
LogoONASa

Odvetništva ne jemljemo zgolj kot običajen poklic, za katerega je dovolj biti strokoven, natančen in ažuren. Odvetništvo je za nas poslanstvo, za opravljanje katerega osnovnim kompetencam dodajamo še dobro mero osebnega poguma, neodvisnosti in častnosti ter tako skušamo prispevati svoj delež k bolj pravni in pravičnejši družbi.

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, zaupanju, spoštovanju in potrpežljivosti, kar zagotavlja uspešno sodelovanje.

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, zaupanju, spoštovanju in potrpežljivosti, kar zagotavlja uspešno sodelovanje.