Upravno pravo

Upravno pravo ureja področje, v katerem nasproti posamezniku, ki uveljavlja neko svojo pravico (državljanstvo, začasno ali stalno bivanje, pravico do dostopa do javnih storitev sredstev ali infrastrukture), vedno stoji oblastni bodisi državni bodisi občinski upravni organ. V teh postopkih je najbolj (podobno kot v kazenskih) občutiti nesorazmerje moči, seveda v prid državnemu oziroma občinskemu organu, zato je toliko bolj pomembno, da ima posameznik oziroma posameznica ob sebi odvetnika z ustreznim znanjem, še bolj pa s pravo mero državljanskega poguma, saj se le tako lahko zagotovi enakopravna obravnava vseh, ne glede na njihovo nacionalno ali versko pripadnost, ne glede na njihov socialni položaj in ne glede na njihova politična in druga prepričanja.

PODROČJA:

  • zastopanje in svetovanje v postopkih izvedbe javnih naročil
  • svetovanje in zastopanje pri pridobitvi gradbenih dovoljenj
  • inšpekcijski postopki
  • tožbe v upravnih sporih
  • drugi upravni postopki

Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

KLIKNI TUKAJ
Odvetniška družba FERFOLJA, LJUBIČ O.P., D.O.O. LogoONAS

Odvetništva ne jemljemo zgolj kot običajen poklic, za katerega je dovolj biti strokoven, natančen in ažuren. Odvetništvo je za nas poslanstvo, za opravljanje katerega osnovnim kompetencam dodajamo še dobro mero osebnega poguma, neodvisnosti in častnosti ter tako skušamo prispevati svoj delež k bolj pravni in pravičnejši družbi.

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, zaupanju, spoštovanju in potrpežljivosti, kar zagotavlja uspešno sodelovanje.

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, zaupanju, spoštovanju in potrpežljivosti, kar zagotavlja uspešno sodelovanje.