Kazensko pravo

Kazensko pravo, je področje prava v katerem se posameznik, ko se znajde v tovrstnih postopkih, ne glede na njegov družbeni, ekonomski in siceršnji status, gotovo počuti najbolj ogroženega in nemočnega, pogosto pa tudi vnaprej obsojenega, vsaj s strani javnosti, če že ne s strani sodišča. Vsakemu takemu posamezniku odvetniki zagotavljamo v polni meri zavzeto obrambo, ki je edino zagotovilo doslednega uveljavljanja ustavnega načela domneve nedolžnosti in s tem vzpostavitve njegovega enakovrednega položaja v kazenskem postopku, kjer mu nasproti stoji država z vsem svojim represivnim aparatom, pa tudi javnost z vnaprejšnjimi sklepanji o njegovi krivdi.

PODROČJA:

  • zastopanje obdolžencev v fazi preiskave
  • zastopanje obdolžencev na glavni obravnavi
  • sestava pritožb
  • zastopanje oškodovancev in vlaganje premoženjskopravnih zahtevkov
  • sestava kazenskih ovadb
  • zastopanje stranke pred prekrškovnimi organi

Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

KLIKNI TUKAJ
Odvetniška družba FERFOLJA, LJUBIČ O.P., D.O.O. LogoONAS

Odvetništva ne jemljemo zgolj kot običajen poklic, za katerega je dovolj biti strokoven, natančen in ažuren. Odvetništvo je za nas poslanstvo, za opravljanje katerega osnovnim kompetencam dodajamo še dobro mero osebnega poguma, neodvisnosti in častnosti ter tako skušamo prispevati svoj delež k bolj pravni in pravičnejši družbi.

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, zaupanju, spoštovanju in potrpežljivosti, kar zagotavlja uspešno sodelovanje.

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, zaupanju, spoštovanju in potrpežljivosti, kar zagotavlja uspešno sodelovanje.